علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
51
رنگ همایون
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:03
52
پیش درآمد اصفهان
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 06:00
53
رنگ اصفهان
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 03:41
54
پیش درآمد ماهور
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 04:35
55
رنگ ماهور
پیش‌درآمدها و رنگ‌ها علی‌اکبر شهنازی 02:06
56
دستگاه شور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 07:34
57
آواز دشتی
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 03:52
58
آواز ابوعطا
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 03:52
59
دستگاه سه‌گاه
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 07:21
60
دستگاه ماهور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 07:32
61
آواز بیات اصفهان 1
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 07:25
62
آواز بیات اصفهان 2
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 06:02
63
دستگاه ماهور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 11:53
64
آواز بیات ترک
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 1 علی‌اکبر شهنازی 13:46
65
آواز افشاری
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:50
66
آواز بیات ترک
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 06:57
67
دستگاه شور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 05:16
68
دستگاه شور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:19
69
دستگاه شور (تصنیف)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:33
70
آواز افشاری «تصنیف نکنم اگر چاره»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:41
71
آواز افشاری
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:10
72
آواز بیات کُرد
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 05:07
73
دستگاه سه‌گاه به‌یاد میرزاحسینقلی
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 07:50
74
دستگاه سه‌گاه «تصنیف گر ماه من»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:42
75
آواز اصفهان
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 06:22