علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
551
دستگاه همایون (دوضربی منصوری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:57
552
دستگاه همایون (بختیاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:52
553
دستگاه همایون (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:28
554
دستگاه همایون (رنگ)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:04
555
پیش‌درآمد سه‌گاه (چنگ)
رهاوی ساناز نخجوانی 02:07
556
پیش‌درآمد شور
شور دشت صدیق تعریف 05:09
557
شور
صد سال تار علی‌اکبر شهنازی 09:20
558 پیش‌درآمد همایون قطعاتی از استادان قدیم ایران علی‌اکبر شهنازی 05:17
559
پیش‌درآمد (آواز بیات اصفهان)
نقش‌بندان مریم تژده 03:17
560
تصنیف «نسیم سحر»
نگارینه حسین علی‌شاپور 06:53
561 پیش‌درآمد اصفهان یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
562 چهارمضراب بیات راجه یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا