علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
76
دستگاه چهارگاه «تصنیف بده ساقی»
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:05
77
دستگاه ماهور (آهنگ بدیع به همراه ویلن ابراهیم منصوری)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 03:54
78
دستگاه ماهور (مارش افتتاح به همراه ویلن ابراهیم منصوری)
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 04:05
79
دستگاه ماهور
تار استاد علی‌اکبر شهنازی 2 علی‌اکبر شهنازی 08:05
80
پیش‌درآمد (ابوعطا)
تک‌نوازی تار فراز انتصاری 03:20
81
چهارمضراب سیخی، فرود
تک‌نوازی تار فراز انتصاری 02:33
82
رِنگ (ابوعطا)
تک‌نوازی تار فراز انتصاری 01:49
83
پیش‌درآمد (ماهور)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 03:39
84
قطعۀ «صلح» (سه‌گاه)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 03:34
85
قطعۀ «جنگ» (سه‌گاه)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:57
86
تصنیف «نسیم سحر»
جلوۀ گل علیرضا قربانی 05:22
87
ضربی «صلح» (سه‌گاه)
جنگ و صلح داریوش طلایی 04:31
88
ضربی «جنگ» (سه‌گاه)
جنگ و صلح داریوش طلایی 02:10
89
جنگ
در مکتب عشق علیرضا جواهری 02:34
90
تصنیف قدیمی «به اصفهان رو»
راز ساحل مجید ناظم‌پور 05:51
91
درآمد اول (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
92
درآمد دوم (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
93
درآمد سوم (پنجه‌شعری) (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
94
کرشمه (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
95
اوج (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
96
نغمۀ اول (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
97
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
98
گلریز (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:08
99
نشیب و فراز (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:16
100
اوج و حضیض (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:05