علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
101
مقدمۀ صفا (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:16
102
بزرگ (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:21
103
کوچک (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:10
104
دوبیتی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
105
قجر (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
106
نغمۀ دوم (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
107
عزال (شور پایین دسته) (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:24
108
چهارمضراب (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:20
109
بقیۀ عزال (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
110
پنجۀ کردی (آواز) (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
111
پنجۀ شعری (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:25
112
کرشمۀ پایین دسته (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
113
اوج در پایین دسته (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:26
114
چهارگوشه (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:20
115
مقدمۀ گریلی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:02
116
نغمۀ دوم در پایین دسته (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
117
رضوی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:11
118
قجر (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:17
119
قرچه (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:11
120
حسینی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:18
121
قجر (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
122
شهناز (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:58
123
درآمد اول (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
124
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
125
درآمد سوم (سیخی) (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56