علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
126
نغمۀ اول و دوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:11
127
حجاز اول (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
128
حجاز دوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:00
129
حجاز سوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
130
بزرگ (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:53
131
حجاز چهارم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
132
تحریر بغدادی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
133
سملی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:18
134
چهارپاره (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:53
135
گبری (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
136
شمالی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
137
گیلکی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:04
138
درآمد اول (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
139
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:48
140
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:52
141
درآمد چهارم (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
142
درآمد پنجم با زنگوله (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:07
143
جامه‌دران (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
144
نغمه (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
145
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:50
146
درآمد اول (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
147
درآمد دوم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
148
درآمد سوم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:24
149
درآمد چهارم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
150
درآمد پنجم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35