علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
151
درآمد اول (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35
152
درآمد دوم (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:53
153
درآمد سوم (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
154
درآمد چهارم (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:05
155
عشاق (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
156
حاجیانی (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
157
بیدگلی با عشاق (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:23
158
بیدگانی (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:14
159
قسمت اول (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
160
قسمت دوم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:01
161
قسمت سوم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
162
بزرگ (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
163
قسمت چهارم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
164
عشاق و چهارمضراب (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
165
تحریر بغدادی (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:45
166
قسمت ششم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:48
167
درآمد اول (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
168
درآمد دوم (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:59
169
چهارمضراب (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:20
170
نغمه (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
171
گردانیه (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
172
گوشت (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:52
173
نهفت (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
174
بیات راجه (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:58
175
عشاق (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:00