علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
176
عراق (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
177
محیر (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
178
حزین (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:18
179
زنگوله (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
180
نیشابورک (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
181
خجسته (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:15
182
مجسلی (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35
183
زمینۀ حسینی (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
184
حسینی (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
185
بوسلیک (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
186
نستاری (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:47
187
رهاب (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
188
عشیران (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
189
نیریز (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:46
190
درآمد اول (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:36
191
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
192
درآمد سوم (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
193
آواز (قسمت اول) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:17
194
آواز (قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
195
آواز (قسمت سوم) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
196
گشایش (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
197
خسروانی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
198
داد (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:02
199
خوارزمی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:58
200
دلکش (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:46