علی‌اکبر شهنازی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 26 اسفند 1363
شهر: تهران

علی‌اکبر شهنازی

علی‌اکبر خان شهنازی روز عید قربان سال ۱۲۷۶ خورشیدی در تهران، خیابان عین‌الدوله و در خاندان هنر به دنیا آمد. چون در روز عید قربان به دنیا آمد، به وی حاجی علی‌اکبر خان یا حاجی مطلق می‌گفتند. علی‌اکبر شهنازی، آموزش تار را از سن ۸ سالگی نزد پدرش آغاز کرد و در مدت ۶ سال ردیف موسیقی ایرانی را از پدرش آموخت. پس از درگذشت پدر در سال ۱۲۹۴، او در سن ۱۸ سالگی جانشین پدرش شد و آموزش شاگردان پدرش را به‌عهده گرفت. در سال ۱۳۳۴ در هنرستان آزاد موسیقی به آموزش مشغول شد. در سال ۱۳۴۱ ردیف آقا حسینقلی و در سال ۱۳۵۶ ردیف دوره عالی را ضبط نمود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

رهاوی

1392
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
201
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:12
202
بقیۀ دلکش و فرود (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
203
خاوران (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:30
204
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
205
حزین (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:31
206
نهیب (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:14
207
سروش (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:15
208
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:54
209
فیلی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
210
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
211
نصیرخانی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:24
212
مرادخانی (چهارپاره) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:44
213
مرادخانی - قسمت دوم (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:44
214
ابول (حصار ماهور) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:13
215
بسته نگار (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
216
زیرافکن (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:12
217
نیریز صغیر (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:17
218
نیریز کبیر (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
219
شکسته (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:50
220
راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
221
صفیر راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:20
222
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:09
223
نغمۀ راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:01
224
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:21
225
راک هندی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38