علیرضا مشایخی
تاریخ تولد: 10 فروردین 1318
شهر: تهران

علیرضا مشایخی

علیرضا مشایخی از آهنگ‌سازان ایرانی و متولد دهم فروردین ۱۳۱۸ در تهران است. برخی او را از نخستین آهنگ‌سازان مدرن ایرانی می‌دانند. در خارج از ایران، مشایخی در وین و اوترخت هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه‌های موسیقی معاصر و سبک‌های نوین آشنا شد.
علیرضا مشایخی نخستین آهنگ‌سازی است که به شکل گسترده‌ای، پیام‌آور نوگرایی در موسیقی ایران است. آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می‌شوند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
1
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 08:58
2
2
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 06:07
3
3
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 07:02
4
4
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 10:14
5
چهارگاه شمارۀ 3
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 10:29
6
آواز شمارۀ 1
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 06:42
7
و در این تنهایی
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 07:12
8
باغ خدا
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 04:29
9
و در این بداهه
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 07:37
10
اقلیما شمارۀ 1
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 08:32
11
اقلیما شمارۀ 2
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 11:25
12
تناقضات برای کوینتت بادی و ارکستر زهی، اپوس 51، شمارۀ 2
اورانوس علیرضا مشایخی 12:31
13
اورانوس برای سازهای کوبه‌ای، اپوس 202
اورانوس علیرضا مشایخی 17:00
14
فرا ایکس شمارۀ 2 برای ارکستر و فلوت، اپوس 163
اورانوس علیرضا مشایخی 14:56
15
همایون برای ارکستر
اورانوس علیرضا مشایخی 09:30
16
باغ‌های نیشابور را هرگز نخواهیم دید (اپوس 56)
باغ‌های نیشابور علیرضا مشایخی 22:01
17
اینترلود (اپوس 101)
باغ‌های نیشابور علیرضا مشایخی 13:08
18
جشن (اپوس 133)
باغ‌های نیشابور علیرضا مشایخی 21:05
19
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:36
20
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:20
21
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:37
22
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:33
23
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:30
24
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 00:43
25
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:28