علیرضا مشایخی
تاریخ تولد: 10 فروردین 1318
شهر: تهران

علیرضا مشایخی

علیرضا مشایخی از آهنگ‌سازان ایرانی و متولد دهم فروردین ۱۳۱۸ در تهران است. برخی او را از نخستین آهنگ‌سازان مدرن ایرانی می‌دانند. در خارج از ایران، مشایخی در وین و اوترخت هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه‌های موسیقی معاصر و سبک‌های نوین آشنا شد.
علیرضا مشایخی نخستین آهنگ‌سازی است که به شکل گسترده‌ای، پیام‌آور نوگرایی در موسیقی ایران است. آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می‌شوند.

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:17
2
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:43
3
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:24
4
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:34
5
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 05:56
6
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:14
7
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:43
8
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 01:54
9
نامه‌ها، اپوس 101 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:16
10
نامه‌ها، اپوس 101 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:55
11
نامه‌ها، اپوس 101 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:05
12
واریانت، اپوس 151
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 14:08
13
«لُری» روندو برای ارکستر، اپوس 132
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 علیرضا مشایخی 09:40
14
«ما باغ‌های نیشابور را هرگز نخواهیم دید»، اپوس 56
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 22:11
15
1
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 08:58
16
2
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 06:07
17
3
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 07:02
18
4
آخر زمان (سمفونی شمارۀ 8) علیرضا مشایخی 10:14
19
آتِماتیک
تهران دوئال علیرضا مشایخی 04:08
20
آتُنال
تهران دوئال علیرضا مشایخی 01:35
21
آواز شمارۀ 1
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 06:42
22
اتود برای دست راست، اپوس 117، شمارۀ 1
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 04:39
23
اتود برای دست راست، اپوس 117، شمارۀ 2
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 03:51
24
اتود، اپوس 155
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:07
25
اقلیما شمارۀ 1
ارکستر موسیقی نو علیرضا مشایخی 08:32