علیرضا مشایخی
تاریخ تولد: 10 فروردین 1318
شهر: تهران

علیرضا مشایخی

علیرضا مشایخی از آهنگ‌سازان ایرانی و متولد دهم فروردین ۱۳۱۸ در تهران است. برخی او را از نخستین آهنگ‌سازان مدرن ایرانی می‌دانند. در خارج از ایران، مشایخی در وین و اوترخت هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه‌های موسیقی معاصر و سبک‌های نوین آشنا شد.
علیرضا مشایخی نخستین آهنگ‌سازی است که به شکل گسترده‌ای، پیام‌آور نوگرایی در موسیقی ایران است. آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می‌شوند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
همراه شوپن
همراه شوپن علیرضا مشایخی 09:30
2
امپرمتو
همراه شوپن علیرضا مشایخی 06:52
3
سونات 1
همراه شوپن علیرضا مشایخی 03:14
4
سونات 1
همراه شوپن علیرضا مشایخی 02:49
5
سونات 1
همراه شوپن علیرضا مشایخی 02:46
6
سونات 2؛ نگاهی به گذشته (شمارۀ 2)
همراه شوپن علیرضا مشایخی 09:35
7
پرلود
همراه شوپن علیرضا مشایخی 01:52
8
روندو
همراه شوپن علیرضا مشایخی 01:50
9
اینترلود
همراه شوپن علیرضا مشایخی 03:11
10
توکاتا
همراه شوپن علیرضا مشایخی 02:25
11
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:09
12
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:03
13
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:22
14
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (4)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 01:26
15
نامه‌ها، اپوس 101 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:16
16
نامه‌ها، اپوس 101 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:55
17
نامه‌ها، اپوس 101 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:05
18
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:17
19
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:43
20
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:24
21
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:34
22
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 05:56
23
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:14
24
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:43
25
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 01:54