علیرضا مشایخی
تاریخ تولد: 10 فروردین 1318
شهر: تهران

علیرضا مشایخی

علیرضا مشایخی از آهنگ‌سازان ایرانی و متولد دهم فروردین ۱۳۱۸ در تهران است. برخی او را از نخستین آهنگ‌سازان مدرن ایرانی می‌دانند. در خارج از ایران، مشایخی در وین و اوترخت هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه‌های موسیقی معاصر و سبک‌های نوین آشنا شد.
علیرضا مشایخی نخستین آهنگ‌سازی است که به شکل گسترده‌ای، پیام‌آور نوگرایی در موسیقی ایران است. آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می‌شوند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
26
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:17
27
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 00:45
28
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 02:00
29
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 00:53
30
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:38
31
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 02:37
32
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 02:05
33
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:58
34
خاطره، شمارۀ 1، اپوس 124
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 04:46
35
اتود، اپوس 155
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:07
36
اتود برای دست راست، اپوس 117، شمارۀ 1
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 04:39
37
اتود برای دست راست، اپوس 117، شمارۀ 2
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 03:51
38
پروانۀ کوه‌‌های زاگرس، اپوس 121، شمارۀ 1
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 06:20
39
موومان اول
تهران دوئال علیرضا مشایخی 06:19
40
موومان دوم
تهران دوئال علیرضا مشایخی 06:14
41
موومان سوم
تهران دوئال علیرضا مشایخی 05:26
42
موومان چهارم
تهران دوئال علیرضا مشایخی 07:10
43
سونات برای ویلنسل٬ ارکستر زهی و گروه کوبه‌ای، اپوس 105
تهران دوئال علیرضا مشایخی 11:54
44
تهران دوئال٬ اپوس 207
تهران دوئال علیرضا مشایخی 13:53
45
مُدال
تهران دوئال علیرضا مشایخی 03:48
46
آتُنال
تهران دوئال علیرضا مشایخی 01:35
47
تُنال
تهران دوئال علیرضا مشایخی 04:32
48
آتِماتیک
تهران دوئال علیرضا مشایخی 04:08
49
جشن
جشن علیرضا مشایخی 17:28
50
فرت ایکس شمارۀ ۱
جشن علیرضا مشایخی 12:47