علیرضا مشایخی
تاریخ تولد: 10 فروردین 1318
شهر: تهران

علیرضا مشایخی

علیرضا مشایخی از آهنگ‌سازان ایرانی و متولد دهم فروردین ۱۳۱۸ در تهران است. برخی او را از نخستین آهنگ‌سازان مدرن ایرانی می‌دانند. در خارج از ایران، مشایخی در وین و اوترخت هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه‌های موسیقی معاصر و سبک‌های نوین آشنا شد.
علیرضا مشایخی نخستین آهنگ‌سازی است که به شکل گسترده‌ای، پیام‌آور نوگرایی در موسیقی ایران است. آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می‌شوند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
51
سونات شمارۀ 2
جشن علیرضا مشایخی 10:11
52
سکوت شمارۀ 4
جشن علیرضا مشایخی 07:54
53
سونات 82
جشن علیرضا مشایخی 08:26
54
سمفونی نُهم (دنیای من)
دنیای من (سمفونی شمارۀ 9) علیرضا مشایخی 40:13
55
موومان 1
زاگرس (سمفونی شمارۀ 4) علیرضا مشایخی 06:15
56
موومان 2
زاگرس (سمفونی شمارۀ 4) علیرضا مشایخی 05:19
57
موومان 3
زاگرس (سمفونی شمارۀ 4) علیرضا مشایخی 05:15
58
موومان 4
زاگرس (سمفونی شمارۀ 4) علیرضا مشایخی 09:16
59
لاتنت شمارۀ 2 برای ارکستر، اپوس 204
زمینی علیرضا مشایخی 12:57
60
کنسرتو برای ویلن و سازهای کوبه‌ای، اپوس 212: موومان اول
زمینی علیرضا مشایخی 06:43
61
کنسرتو برای ویلن و سازهای کوبه‌ای، اپوس 212: موومان دوم
زمینی علیرضا مشایخی 08:47
62
کنسرتو برای ویلن و سازهای کوبه‌ای، اپوس 212: موومان سوم
زمینی علیرضا مشایخی 08:29
63
زمینی، برای سازهای کوبه‌ای، اپوس 221
زمینی علیرضا مشایخی 09:48
64
کنسرتو برای ساکسفون و ارکستر (اپوس 152 شمارۀ 3)
ساترن علیرضا مشایخی 15:38
65
متاایکس شمارۀ 4 برای فلوت و ارکستر (اپوس 163)
ساترن علیرضا مشایخی 15:32
66
سونات شمارۀ 1 برای پیانو و ارکستر (اپوس 127)
ساترن علیرضا مشایخی 06:31
67
ساترن برای سازهای کوبه‌ای (اپوس 191)
ساترن علیرضا مشایخی 23:32
68
سمفونی شمارۀ دو: «سمفونی تهران»، اپوس 57 (1)
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 08:08
69
سمفونی شمارۀ دو: «سمفونی تهران»، اپوس 57 (2)
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 05:19
70
سمفونی شمارۀ دو: «سمفونی تهران»، اپوس 57 (3)
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 07:23
71
کنسرتو برای ویلن و ارکستر، اپوس 96 (1)
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 07:39
72
کنسرتو برای ویلن و ارکستر، اپوس 96 (2)
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 05:25
73
کنسرتو برای ویلن و ارکستر، اپوس 96 (3)
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 06:55
74
«ما باغ‌های نیشابور را هرگز نخواهیم دید»، اپوس 56
سمفونی تهران (سمفونی شمارۀ 2) علیرضا مشایخی 22:11
75
«لُری» روندو برای ارکستر، اپوس 132
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 علیرضا مشایخی 09:40