علیرضا مشایخی
تاریخ تولد: 10 فروردین 1318
شهر: تهران

علیرضا مشایخی

علیرضا مشایخی از آهنگ‌سازان ایرانی و متولد دهم فروردین ۱۳۱۸ در تهران است. برخی او را از نخستین آهنگ‌سازان مدرن ایرانی می‌دانند. در خارج از ایران، مشایخی در وین و اوترخت هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه‌های موسیقی معاصر و سبک‌های نوین آشنا شد.
علیرضا مشایخی نخستین آهنگ‌سازی است که به شکل گسترده‌ای، پیام‌آور نوگرایی در موسیقی ایران است. آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می‌شوند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
76
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 (پولیفونی)
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 علیرضا مشایخی 05:48
77
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 (مونوفونی)
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 علیرضا مشایخی 04:22
78
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 (هوموفونی)
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 علیرضا مشایخی 06:23
79
پانوپتیکوم 88، اپوس 97
سمفونی شمارۀ 1، اپوس 7 علیرضا مشایخی 07:52
80
موومان اول
سمفونی شمارۀ 3 علیرضا مشایخی 05:23
81
موومان دوم
سمفونی شمارۀ 3 علیرضا مشایخی 03:23
82
موومان سوم
سمفونی شمارۀ 3 علیرضا مشایخی 07:39
83
دائمی، بر ای 15 ساز زهی
سمفونی شمارۀ 3 علیرضا مشایخی 12:42
84
بالۀ بوف کور
سمفونی شمارۀ 3 علیرضا مشایخی 31:08
85
موومان 1
سمفونی شمارۀ 5 (ایرانی)، اپوس112 علیرضا مشایخی 09:55
86
موومان 2
سمفونی شمارۀ 5 (ایرانی)، اپوس112 علیرضا مشایخی 08:20
87
موومان 3
سمفونی شمارۀ 5 (ایرانی)، اپوس112 علیرضا مشایخی 10:14
88
موومان 4
سمفونی شمارۀ 5 (ایرانی)، اپوس112 علیرضا مشایخی 10:29
89
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:09
90
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:03
91
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:22
92
داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شمارۀ 1 (4)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 01:26
93
نامه‌ها، اپوس 101 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:16
94
نامه‌ها، اپوس 101 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:55
95
نامه‌ها، اپوس 101 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:05
96
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:17
97
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 03:43
98
در جستجوی زمان ازدست‌رفته، اپوس 113، شمارۀ 1 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:24
99
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 04:34
100
کریستال، اپوس 113، شمارۀ 1 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 05:56