علیرضا مشایخی
تاریخ تولد: 10 فروردین 1318
شهر: تهران

علیرضا مشایخی

علیرضا مشایخی از آهنگ‌سازان ایرانی و متولد دهم فروردین ۱۳۱۸ در تهران است. برخی او را از نخستین آهنگ‌سازان مدرن ایرانی می‌دانند. در خارج از ایران، مشایخی در وین و اوترخت هلند به تحصیل پرداخت و با حوزه‌های موسیقی معاصر و سبک‌های نوین آشنا شد.
علیرضا مشایخی نخستین آهنگ‌سازی است که به شکل گسترده‌ای، پیام‌آور نوگرایی در موسیقی ایران است. آثار وی بیش از چهل سال است که در داخل و خارج از ایران اجرا می‌شوند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
101
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (1)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:14
102
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (2)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 02:43
103
مرواریدها، اپوس 118، شماره‌های 1،2و3 (3)
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 01:54
104
واریانت، اپوس 151
موسیقی برای پیانو علیرضا مشایخی 14:08
105
همراه شوپن
همراه شوپن علیرضا مشایخی 09:30
106
امپرمتو
همراه شوپن علیرضا مشایخی 06:52
107
سونات 1
همراه شوپن علیرضا مشایخی 03:14
108
سونات 1
همراه شوپن علیرضا مشایخی 02:49
109
سونات 1
همراه شوپن علیرضا مشایخی 02:46
110
سونات 2؛ نگاهی به گذشته (شمارۀ 2)
همراه شوپن علیرضا مشایخی 09:35
111
پرلود
همراه شوپن علیرضا مشایخی 01:52
112
روندو
همراه شوپن علیرضا مشایخی 01:50
113
اینترلود
همراه شوپن علیرضا مشایخی 03:11
114
توکاتا
همراه شوپن علیرضا مشایخی 02:25