علی رستمیان

علی رستمیان

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «دل‌شکن»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 04:56
2
تصنیف «ماه‌رو»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 04:58
3
تصنیف «بیا تا گل برافشانیم»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:19
4
تصنیف «سوختگان»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (1) پرویز مشکاتیان 03:02
5
تصنیف «کنج صبوری»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (2) پرویز مشکاتیان 07:14
6
تصنیف «ای عاشقان»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (3) پرویز مشکاتیان 09:16
7
تصنیف «مخمور جام عشقم»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 06:12
8
تصنیف «جبین بگشا»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 04:55
9
تصنیف «دست از‌ طلب ندارم»
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 05:28
10
ضربی حصار
آلبوم ترانه‌‌ها «آوای دوست» علی رستمیان 04:22
11
قطعۀ «دردشت»، آواز با نی
ارغوان علی رستمیان 05:51
12
تصنیف «ارغوان»
ارغوان علی رستمیان 04:58
13
درآمد و چهارمضراب دشتی
ارغوان علی رستمیان 05:44
14
آواز دشتی
ارغوان علی رستمیان 09:15
15
تصنیف قدیمی «دل‌شکسته»
ارغوان علی رستمیان 04:44
16
تک‌نوازی تار
ارغوان علی رستمیان 01:22
17
تک‌نوازی تنبک و چهارمضراب عشاق
ارغوان علی رستمیان 02:37
18
آواز عشاق همراه با تار
ارغوان علی رستمیان 02:49
19
تصنیف «زندان پستی»، چهارمضراب دشتی
ارغوان علی رستمیان 06:04
20
آواز شور همراه با تار
ارغوان علی رستمیان 11:18
21
تصنیف «همراز»
ارغوان علی رستمیان 04:45
22
دریچه (داد و بیداد)
از بودن و سرودن علی رستمیان 04:17
23
تاسیان (دشتی)
از بودن و سرودن علی رستمیان 06:18
24
کویری (دشتی)
از بودن و سرودن علی رستمیان 05:23
25
مرو (دشتی)
از بودن و سرودن علی رستمیان 06:32