علی جهاندار

علی جهاندار

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «یار دل‌نواز»
20 سال با آثار پرویز مشکاتیان (3) پرویز مشکاتیان 06:48
2
دختر گُل‌فروش
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 05:47
3
ساز و آواز
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 13:55
4
رنگ افشاری
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 00:50
5
شهر خوبان
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 04:25
6
مست
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 08:41
7
ساز و آواز
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 11:32
8
رنگ ابوعطا
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 01:21
9
مژدۀ آفتاب
دختر گُل‌فروش علی جهاندار 05:35
10
تصنیف «پریشانی»
ساکن جان علی جهاندار 03:09
11
تشویش (چهارمضراب سنتور با همراهی تنبک)
ساکن جان علی جهاندار 02:59
12
آواز ابوعطا
ساکن جان علی جهاندار 14:47
13
تصنیف «دل‌نوازان»
ساکن جان علی جهاندار 03:18
14
تصنیف «ساکن جان»
ساکن جان علی جهاندار 03:42
15
آواز نوا (با همراهی تار)
ساکن جان علی جهاندار 14:55
16
تصنیف «نگارا تو بمان»
ساکن جان علی جهاندار 04:50
17
بخش 1
صبح مشتاقان 08:06
18
بخش 2
صبح مشتاقان 10:34
19
بخش 3
صبح مشتاقان 03:19
20
بخش 4
صبح مشتاقان 07:54
21
بخش 5
صبح مشتاقان 15:37
22
بخش 6
صبح مشتاقان 06:53
23
بخش 7
صبح مشتاقان 07:25
24 تصنیف صنما صورتگر نقاش علی جهاندار 06:09
25 ساز و آواز افشاری صورتگر نقاش علی جهاندار 05:01