علی تفرشی

علی تفرشی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بهار کجاست
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 05:03
2
تو کجایی همه عشق
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 05:10
3
از عشق بگو
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 06:08
4
تو کجایی همه عشق (بی‌کلام)
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 05:10
5
تب دیدار
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 04:49
6
بوی طوفان
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 05:10
7
ایرانِ من
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 03:34
8
تب دیدار (بی‌کلام)
تو کجایی همه عشق علی تفرشی 04:46
9
دیوانه شو
دیوانه شو علی تفرشی 06:36
10
میِ عشق
دیوانه شو علی تفرشی 06:22
11
یار بی‌قرین
دیوانه شو علی تفرشی 07:02
12
اندوه خاکستری
دیوانه شو علی تفرشی 07:21
13
شوق
دیوانه شو علی تفرشی 05:45
14
دولت عشق
دیوانه شو علی تفرشی 06:48
15
زمزمۀ شبانه
دیوانه شو علی تفرشی 05:03
16
دو یار (بی‌کلام)
دیوانه شو علی تفرشی 05:58
17
زمزمۀ شبانه (بی‌کلام)
دیوانه شو علی تفرشی 05:02
18
معما
رنگاهنگ علی تفرشی 04:37
19
آسمونی
مادرانه علی تفرشی 05:11
20
صدای شکفتن
وَرجه‌وورجه علی تفرشی 04:29
21
فصل کوچ
وَرجه‌وورجه علی تفرشی 04:19
22
فصل پرواز
وَرجه‌وورجه علی تفرشی 04:20
23
بهار تازه
وَرجه‌وورجه علی تفرشی 05:56
24
عروسک سارا (1)
وَرجه‌وورجه علی تفرشی 02:44
25
باور
یاد تو حامد محمدی 03:24