عبدالله دوامی
تاریخ تولد: 1270
تاریخ فوت: 20 اردیبهشت 1359
شهر: تفرش

عبدالله دوامی

عبدالله خان دوامی متولد ۱۲۷۰ خورشیدی در طا، یکی از روستاهای تفرش است وی از استادان به نام و برجسته موسیقی اصیل ایرانی و ردیف‌دان ارزنده ایران است. او استاد برگزیده نواهای ضربی و تصنیف بوده‌است. و شاگردانی نظیر استادان محمدرضا شجریان، فرامرز پایور، مجید کیانی، محمدرضا لطفی، شهرام ناظری و... در محضرش پرورش یافته‌اند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف افشاری (به‌همراه ضرب و آواز عبدالله دوامی)
آوازهای اقبال‌آذر 3 ابوالحسن اقبال‌آذر 03:10
2
مادر خلوت
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:06
3
آواز بیات ترک
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:34
4
تصنیف باده
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:53
5
تصنیف بیات ترک
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:08
6
از کفم رها (از عارف قزوینی)
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:00
7
تصنیف افشاری (به همراهی اقبال السلطان)
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:57
8
هنگام می و (از عارف قزوینی)
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:00
9
باشد از لعل تو
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:46
10
همایون ضربی
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:16
11
آواز مخالف سه‌گاه
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:10
12
هرکه را که بخت
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:06
13
ای آیتی ز رویت
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:59
14
آواز ماهور
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:03
15
تصنیف ادیبی
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:00
16
صحبت استاد دوامی درباره‌ی عارف قزوینی
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:44
17
هر چه کنی
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:08
18
بهار دلکش
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 01:49
19
ای کبوتر
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 01:30
20
آنکه هلاک من (بیات ترک)
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:24
21
نمی‌دانم چه در پیمانه کردی
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:26
22
با غم عشق
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 01:53
23
باشد از لعل تو
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 03:12
24
سلسلۀ موی دوست
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 01:38
25
آنکه هلاک من (همایون)
تصنیف‌های دورۀ قاجار عبدالله دوامی 02:14