عاشق رسول قربانی

عاشق رسول قربانی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دیوان مجلسی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:52
2
عثمانلی دیوانی‌سی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 04:23
3
باش مخمس
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:19
4
ارتا مخمّس
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:05
5
تجنیس
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:12
6
تجنیس قره‌داغی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:00
7
قره‌چه
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 04:41
8
یانیق کرمی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 04:51
9
ایران گرایلی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:36
10
مینا گرایلی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:31
11
حسینی گرایلی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:06
12
گویچه گرایلی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:16
13
آقیر دوبیتی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:38
14
ذیل دو‌بیتی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:35
15
غربتی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:48
16
قهرمانی
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 04:57
17
گویچه‌گولو
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 05:00
18
اوشاری
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:22
19
قشمه
موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی (موسیقی نواحی ایران 2) عاشق رسول قربانی 03:22