گروه شیدا

گروه شیدا

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطعۀ نستاری (ردیف نوا)
چهره‌به‌چهره 06:18
2
تک‌نوازی و بداهه‌نوازی ساز در نوا (سه‌ضربی، کرشمه)
چهره‌به‌چهره 06:08
3
ساز و آواز (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)
چهره‌به‌چهره 08:19
4
آواز (بیات راجه، عشاق، فرود نوا، نیشابورک، فرود به نوا)
چهره‌به‌چهره 07:42
5
قطعۀ ضربی (رنگ نوا)
چهره‌به‌چهره 02:52
6
ساز و آواز (نهفت، مجلسی، فرود نهفت به نوا، عراق، نهیب، گردانیه و فرود به نوا، حسینی، فرود نوا، بوسلیک، رهاب، درآمد نوا)
چهره‌به‌چهره 17:59
7
تصنیف قدیمی «چهره‌به‌چهره»
چهره‌به‌چهره 04:31
8
تصنیف قدیمی «ما را همه‌شب»
چهره‌به‌چهره 02:45