سعید پورسعید

سعید پورسعید

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تو مثل گلی
بهونه سعید پورسعید 06:24
2
منو دیدی
بهونه سعید پورسعید 04:29
3
بهونه
بهونه سعید پورسعید 06:20
4
کیف کهنه
بهونه سعید پورسعید 05:36
5
از تو چه پنهون
بهونه سعید پورسعید 04:56
6
زبانم را نمی‌دانی
بهونه سعید پورسعید 05:04
7
بغض گریه
بهونه سعید پورسعید 05:56
8
عزیزم
بهونه سعید پورسعید 03:49
9
سؤال
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 03:27
10
ستاره‌ها
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 04:11
11
مهمون
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 05:44
12
تنهام نذاری
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 04:04
13
آخر راه
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 04:34
14
تردید
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 04:39
15
قسمت
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 05:06
16
لایق
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 03:22
17
دیوونه
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 04:16
18
عطر نفس‌هات
عطر نفس‌هات سعید پورسعید 05:09
19
به سراغ تو شبی می‌آیم
غربت سعید پورسعید 04:49
20
گل نرگس
غربت سعید پورسعید 03:45
21
بارون
غربت سعید پورسعید 05:43
22
یه شعلۀ شکسته
غربت سعید پورسعید 04:19
23
یه عاشقم کن
غربت سعید پورسعید 04:01
24
یه عاشقم
غربت سعید پورسعید 04:33
25
پرستوها
غربت سعید پورسعید 05:53