سعید هرمزی
تاریخ تولد: 1276
تاریخ فوت: 9 مهر 1355
شهر: تهران

سعید هرمزی

در سال 1276 به دنیا آمد. نزد برادرش ابوالفتح میرزا و درویش‌خان به فراگبری تار پرداخت. در سال ۱۳۵۰ بنا به درخواست رادیو تلویزیون ملی ایران در مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی به تعلیم نوازندگانی مشغول شد و به درخواست همین موسسه تمام ردیف موسیقی دستگاهی ایران را توسط مهدی کمالیان، که خود سه‌تار می‌ساخت و مدتی هم شاگرد وی بود، ضبط نمود. هرمزی تمام اندوخته‌هایی را که از استادش فراگرفته بود به خوبی می‌نواخت. انگشت راست محکم و چپ روان و سریع داشت که با قدرت و سرعت و نرمی روی سه‌تار حرکت می‌کردند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:54
2 چهارمضراب شور اشاره جمشید شمیرانی
3
چهارمضراب ابوعطا
به‌یاد هرمزی داود آزاد 02:32
4
چهارمضراب دشتی
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:06
5
پیش‌درآمد ماهور
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:43
6
چهارمضراب ماهور
دلگشا داریوش طلایی 06:42
7 درآمد اول (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
8 درآمد دوم و سوم (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
9 کرشمه (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
10 درآمد چهارم یا اوج (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
11 نغمه 1 (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
12 نغمه 2 (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
13 زیر کش سلمک (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
14 گل‌ریز، حسینی (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
15 مجلس افروز (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
16 چهارمضراب پایین دسته (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
17 درآمد، کرشمه، فرود (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
18 گریلی (شور) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
19 پیش‌درآمد (افشاری) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
20 درآمد، کرشمه (افشاری) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
21 جامه‌دران، چهارمضراب، فرود (افشاری) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
22 درآمد قرایی (افشاری) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
23 رهاب، فرود به افشاری ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
24 گوشۀ عراق (افشاری) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی
25 مثنوی، چهارمضراب (افشاری) ردیفِ سه‌تار استاد سعید هرمزی سعید هرمزی