سعید فرج‌پوری

سعید فرج‌پوری

سعید فرج‌پوری متولد ۱۳۳۹ در سنندج، نوازندۀ سرشناس کمانچه است. از جمله فعالیت‌های او می‌توان به تدریس و شرکت در ضبط آثار بیشماری از آهنگسازان معاصر و اجرای کنسرت در مراکز فرهنگی و فستیوالی در اروپا، آمریکا، کانادا، آسیا به همراه گروه‌های مختلف و صاحب نام موسیقی ایرانی، اشاره کرد. بخشی از فعالیت‌های فرجپوری در حوزه آهنگسازی نمود پیدا کرده است و کتاب ۲۰ قطعه برای کمانچه هم از جمله کارهای نوشتاری فرجپوری است که به بازار موسیقی عرضه شده است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

نغمه‌ای زیر خاکستر

1389
پیشنهاد موزیکانه

دریای بی‌پایان

1387
توصیه برای طرفداران

به نام گل سرخ

1387
توصیه برای طرفداران

لولیان

1384
توصیه برای طرفداران

شورانگیز

1367
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب مخالف
آسمان عشق 04:05
2
ضربی مقدمه
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 07:31
3
چهارمضراب (رقصان)
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 08:15
4
درآمد
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 02:54
5
قطعۀ هفت‌ضربی (دیار)
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 06:54
6
رنگ سه‌گاه
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 04:13
7
ضربی مقدمه
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 08:02
8
درآمد
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 01:41
9
چهارمضراب
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 04:25
10
بختیاری
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 01:09
11
ضربی
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 03:20
12
بیات راجه
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 01:10
13
ضربی عشاق شور
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 02:49
14
آواز شور
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 02:19
15
رنگ (مستانه)
تک‌نوازی کمانچه سعید فرج‌پوری 02:57
16
تصنیف «چین زلف»
خورشید آرزو همایون شجریان 06:53
17
ساز و آواز «عشق پاک»
خورشید آرزو همایون شجریان 07:24
18
تصنیف «اسرار عشق»
خورشید آرزو همایون شجریان 07:18
19
ساز و آواز «دل‌شُده»
خورشید آرزو همایون شجریان 06:05
20
تصنیف «وطن»
خورشید آرزو همایون شجریان 08:59
21
تک‌نوازی تار (درآمد ماهور)
شب وصل 00:51
22
چهارمضراب ماهور
شب وصل 02:24
23
ساز و آواز (درآمد ماهور، کرشمه، گشایش، داد، حصار ماهور، فرود به ماهور)
شب وصل 10:49
24
ادامۀ ساز و آواز (شکسته، جامه‌دران، فرود به ماهور، داد و فرود به ماهور)
شب وصل 06:46
25
تصنیف «شب وصل»
شب وصل 05:17