رسول نجفیان

رسول نجفیان

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
حسین به کربلا سفر می‌کند واویلا
با عاشورا می‌گریم رسول نجفیان 08:30
2
کو شهیدم کفنت
با عاشورا می‌گریم رسول نجفیان 10:10
3
باز هم ذوالجناح می‌آید
با عاشورا می‌گریم رسول نجفیان 08:02
4
بر نیزه‌ها شد سر شهیدان
با عاشورا می‌گریم رسول نجفیان 08:14
5
کاروان بی‌ساربان
با عاشورا می‌گریم رسول نجفیان 09:31
6
چه با مهمان کربلا کردند
با عاشورا می‌گریم رسول نجفیان 08:04
7
رسم زمونه
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 05:33
8
مثل یک لبخند
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 05:00
9
بی‌بی‌جان
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 05:29
10
حسرت
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 03:21
11
شب‌های گلبندک
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 07:19
12
آهوی زخمی
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 06:51
13
قهر و آشتی
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 03:45
14
قدر یکدیگر
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 04:35
15
یادگاری
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 03:36
16
نقش عشق
بی‌بی‌جان (آهوی زخمی) رسول نجفیان 06:17
17
رسم زمونه
حقیقت دارد پرویز پرستویی 04:32
18
روی ۱
کوچه‌پس‌کوچه‌ها رسول نجفیان 24:08
19
روی ۲
کوچه‌پس‌کوچه‌ها رسول نجفیان 24:15
20
الله‌خوانی
نیایش‌خوانی رسول نجفیان 04:24
21
محمدخوانی
نیایش‌خوانی رسول نجفیان 03:15
22
جای خالی بی‌بی‌جان
نیایش‌خوانی رسول نجفیان 03:56
23
مولا به سرا باز آمد
نیایش‌خوانی رسول نجفیان 03:03
24
عشق قهار است
نیایش‌خوانی رسول نجفیان 03:43
25
عجب رسمیه
نیایش‌خوانی رسول نجفیان 04:07