دلبر حکیم‌آوا
تاریخ تولد: 1336
شهر: مسکو

دلبر حکیم‌آوا

دلبر حکیم‌آوا در یک خانوادۀ تاجیکی به سال 1336 در مسکو به دنیا آمد، و موسیقی را از شش‌سالگی آغاز کرد.
در سال‌های تحصیل و پس از آن، کنسرت‌های انفرادی و گروهی و با ارکسترهای گوناگون در کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، چکسلواکی و فنلاند برگزار نموده‌اند. ایشان از سال 1374 در تهران سکونت دارند و برنامه‌های گوناگون در تهران و شیراز اجراکرده‌اند و نیز یک رسیتال را به مدت دو شب در تالار رودکی در دی‌ماه 1379 به آثار فوزیه مجد اختصاص داده و در برنامه‌های دیگر نیز ساخته‌های ایشان را نواخته‌اند. از فعالیت‌های آموزشی ایشان می‌توان تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، دورۀ عالی هنرستان موسیقی و مرکز موسیقی رادیو و تلویزیون را ذکر نمود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:40
2
بخش 2
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 01:08
3
بخش 3
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:35
4
بخش 4
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
5
بخش 5
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
6
بخش 6
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
7
بخش 7
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:16
8
بخش 8
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
9
بخش 9
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:15
10
بخش 10
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
11
بخش 11
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
12
بخش 12
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
13
بخش 13
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
14
بخش 14
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
15
بخش 15
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
16
بخش 16
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:32
17
بخش 17
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
18
بخش 18
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:35
19
بخش 19
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
20
بخش 20
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
21
بخش 21
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
22
بخش 22
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:19
23
بخش 23
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
24
بخش 24
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
25
بخش 25
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29