دلبر حکیم‌آوا
تاریخ تولد: 1336
شهر: مسکو

دلبر حکیم‌آوا

دلبر حکیم‌آوا در یک خانوادۀ تاجیکی به سال 1336 در مسکو به دنیا آمد، و موسیقی را از شش‌سالگی آغاز کرد.
در سال‌های تحصیل و پس از آن، کنسرت‌های انفرادی و گروهی و با ارکسترهای گوناگون در کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، چکسلواکی و فنلاند برگزار نموده‌اند. ایشان از سال 1374 در تهران سکونت دارند و برنامه‌های گوناگون در تهران و شیراز اجراکرده‌اند و نیز یک رسیتال را به مدت دو شب در تالار رودکی در دی‌ماه 1379 به آثار فوزیه مجد اختصاص داده و در برنامه‌های دیگر نیز ساخته‌های ایشان را نواخته‌اند. از فعالیت‌های آموزشی ایشان می‌توان تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، دورۀ عالی هنرستان موسیقی و مرکز موسیقی رادیو و تلویزیون را ذکر نمود.

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 آریا کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
2 آریا (جو وانّینی) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
3 آریا در دو ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
4 آریا در سل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
5 آریا در فا مازور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
6 آریا در فا ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
7 آریا در فا مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
8 آریا در می‌بمل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
9 آریا: واریانت اول کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
10 آریا: واریانت دوم کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
11
آنچه گذشت
گر بنگری به‌سویم 03:56
12
آهسته
گر بنگری به‌سویم 03:25
13
آهسته
گر بنگری به‌سویم 04:06
14
افسانۀ پارسی
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 06:17
15
باران پاییزی
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 04:41
16
بخش 1
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:40
17
بخش 10
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
18
بخش 11
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
19
بخش 12
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
20
بخش 13
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
21
بخش 14
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
22
بخش 15
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
23
بخش 16
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:32
24
بخش 17
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
25
بخش 18
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:35