دلبر حکیم‌آوا
تاریخ تولد: 1336
شهر: مسکو

دلبر حکیم‌آوا

دلبر حکیم‌آوا در یک خانوادۀ تاجیکی به سال 1336 در مسکو به دنیا آمد، و موسیقی را از شش‌سالگی آغاز کرد.
در سال‌های تحصیل و پس از آن، کنسرت‌های انفرادی و گروهی و با ارکسترهای گوناگون در کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، چکسلواکی و فنلاند برگزار نموده‌اند. ایشان از سال 1374 در تهران سکونت دارند و برنامه‌های گوناگون در تهران و شیراز اجراکرده‌اند و نیز یک رسیتال را به مدت دو شب در تالار رودکی در دی‌ماه 1379 به آثار فوزیه مجد اختصاص داده و در برنامه‌های دیگر نیز ساخته‌های ایشان را نواخته‌اند. از فعالیت‌های آموزشی ایشان می‌توان تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، دورۀ عالی هنرستان موسیقی و مرکز موسیقی رادیو و تلویزیون را ذکر نمود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
26
بخش 26
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:16
27
بخش 27
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:19
28
بخش 28
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
29
بخش 29
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
30
بخش 30
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
31
بخش 31
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
32
بخش 32
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
33
بخش 33
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
34
بخش 34
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
35
بخش 35
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
36
بخش 36
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
37
بخش 37
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
38
بخش 38
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
39
بخش 39
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
40
بخش 40
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
41
بخش 41
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
42
بخش 42
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:25
43
بخش 43
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
44
بخش 44
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
45
بخش 45
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:35
46
بخش 46
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
47
بخش 47
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:19
48
بخش 48
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
49
بخش 49
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
50
بخش 50
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23