دلبر حکیم‌آوا
تاریخ تولد: 1336
شهر: مسکو

دلبر حکیم‌آوا

دلبر حکیم‌آوا در یک خانوادۀ تاجیکی به سال 1336 در مسکو به دنیا آمد، و موسیقی را از شش‌سالگی آغاز کرد.
در سال‌های تحصیل و پس از آن، کنسرت‌های انفرادی و گروهی و با ارکسترهای گوناگون در کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، چکسلواکی و فنلاند برگزار نموده‌اند. ایشان از سال 1374 در تهران سکونت دارند و برنامه‌های گوناگون در تهران و شیراز اجراکرده‌اند و نیز یک رسیتال را به مدت دو شب در تالار رودکی در دی‌ماه 1379 به آثار فوزیه مجد اختصاص داده و در برنامه‌های دیگر نیز ساخته‌های ایشان را نواخته‌اند. از فعالیت‌های آموزشی ایشان می‌توان تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، دورۀ عالی هنرستان موسیقی و مرکز موسیقی رادیو و تلویزیون را ذکر نمود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
51
بخش 51
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
52
بخش 52
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:31
53
بخش 53
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
54
بخش 54
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
55
بخش 55
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
56
بخش 56
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:32
57
بخش 57
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
58
بخش 58
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:18
59
بخش 59
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
60
بخش 60
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
61
بخش 61
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
62
بخش 62
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
63
بخش 63
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
64
بخش 64
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
65
بخش 65
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
66
بخش 66
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:31
67
بخش 67
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
68
بخش 68
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:25
69
بخش 69
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
70
بخش 70
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
71
بخش 71
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
72
بخش 72
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
73
بخش 73
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
74
بخش 74
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:36
75
بخش 75
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:58