دلبر حکیم‌آوا
تاریخ تولد: 1336
شهر: مسکو

دلبر حکیم‌آوا

دلبر حکیم‌آوا در یک خانوادۀ تاجیکی به سال 1336 در مسکو به دنیا آمد، و موسیقی را از شش‌سالگی آغاز کرد.
در سال‌های تحصیل و پس از آن، کنسرت‌های انفرادی و گروهی و با ارکسترهای گوناگون در کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، چکسلواکی و فنلاند برگزار نموده‌اند. ایشان از سال 1374 در تهران سکونت دارند و برنامه‌های گوناگون در تهران و شیراز اجراکرده‌اند و نیز یک رسیتال را به مدت دو شب در تالار رودکی در دی‌ماه 1379 به آثار فوزیه مجد اختصاص داده و در برنامه‌های دیگر نیز ساخته‌های ایشان را نواخته‌اند. از فعالیت‌های آموزشی ایشان می‌توان تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، دورۀ عالی هنرستان موسیقی و مرکز موسیقی رادیو و تلویزیون را ذکر نمود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
76
بخش 76
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:32
77
بخش 77
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
78
بخش 78
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:58
79
بخش 79
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
80
بخش 80
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:36
81
بخش 81
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
82
بخش 82
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
83
بخش 83
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
84
بخش 84
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
85
بخش 85
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
86
بخش 86
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
87
بخش 87
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
88
بخش 88
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
89
بخش 89
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
90
بخش 90
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
91
بخش 91
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:18
92
بخش 92
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
93
بخش 93
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
94
بخش 94
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:16
95
بخش 95
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:20
96
بخش 96
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:14
97
بخش 97
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
98
بخش 98
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
99
بخش 99
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:40
100
رقص 1
رسیتال پیانو دلبر حکیم‌آوا 04:17