دلبر حکیم‌آوا
تاریخ تولد: 1336
شهر: مسکو

دلبر حکیم‌آوا

دلبر حکیم‌آوا در یک خانوادۀ تاجیکی به سال 1336 در مسکو به دنیا آمد، و موسیقی را از شش‌سالگی آغاز کرد.
در سال‌های تحصیل و پس از آن، کنسرت‌های انفرادی و گروهی و با ارکسترهای گوناگون در کشورهای روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، نروژ، چکسلواکی و فنلاند برگزار نموده‌اند. ایشان از سال 1374 در تهران سکونت دارند و برنامه‌های گوناگون در تهران و شیراز اجراکرده‌اند و نیز یک رسیتال را به مدت دو شب در تالار رودکی در دی‌ماه 1379 به آثار فوزیه مجد اختصاص داده و در برنامه‌های دیگر نیز ساخته‌های ایشان را نواخته‌اند. از فعالیت‌های آموزشی ایشان می‌توان تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، دورۀ عالی هنرستان موسیقی و مرکز موسیقی رادیو و تلویزیون را ذکر نمود.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
126 پولونز در سل مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
127 پرلود کُرال در لا مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
128 لید: واریانت اول کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
129 لید: واریانت دوم کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
130 منوئت در لا مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
131 منوئت در دو مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
132 مارش در ر ماژود (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
133 پولونز در سل مینور (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
134 مارش در سل ماژود (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
135 پولونز در سل مینور (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
136 آریا: واریانت اول کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
137 آریا: واریانت دوم کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
138 منوئت در سل ماژور (گ.بوم، 1733-1661) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
139 موزت در ر ماژود کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
140 مارش در می‌بمل ماژود کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
141 پولونز در ر مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
142 آریا کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
143 آریا در سل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
144 سُلو برای هارپسیکورد در می‌بمل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
145 پولونز در سل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
146 آریا در فا مازور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
147 آریا در فا مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
148 آریا در دو ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
149 منوئت در ر مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
150 آریا (جو وانّینی) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا