غلامحسین درویش (درویش‌خان)
تاریخ تولد: 1251
تاریخ فوت: 2 آذر 1305
شهر: تهران

غلامحسین درویش (درویش‌خان)

غلامحسین درویش، در سال ۱۲۵۱ هجری خورشیدی در تهران زاده شد. او در ده سالگی در شعبه موسیقی مدرسه نظام، وابسته به دارالفنون، به فراگیری خط موسیقی و نواختن شیپور و طبل کوچک مشغول شد. درویش در نواختن تار دست داشت. تا آن زمان تار دارای پنج سیم (دو سیم سفید، دوسیم زرد، و یک سیم بم) بود و درویش از روی سه‌تار به فکر افتاد سیم دیگری به تار بیفزاید و از آن هنگام تار دارای شش سیم شد. او متوجه یکنواخت بودن موسیقی ایرانی شد، به این جهت آواز را که تا آن زمان بدون ضرب و طولانی بود، خلاصه کرد و به صورت ضربی در آورد و علاوه بر «درآمد» که پیش از آواز نواخته می‌شد قطعهً ضربی دیگری به نام پیش درآمد به آن افزود.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

پیشنهاد موزیکانه

پری‌سان

1391
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:24
2
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:02
3
پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:33
4
رنگ ماهور (قهر و آشتی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:55
5
رنگ ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:23
6
رنگ ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:47
7
رنگ ابوعطا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:23
8
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:38
9
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:38
10
رنگ همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:55
11
رنگ شوشتری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:10
12
رنگ بیات اصفهان (پری‌چهر و پری‌زاد)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:47
13
رنگ بیات اصفهان (غنی و فقیر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:05
14
چهارمضراب شور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:42
15
تصنیف ماهور (ز من نگارم)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:55
16
تصنیف سه‌گاه (عروس گل)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:25
17
زِمن نگارم
18 تصنیف 02:07
18
بهار دلکش
18 تصنیف 02:17
19
پیش‌درآمد ابوعطا
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:52
20
پیش‌درآمد افشاری
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:41
21
رنگ بیات اصفهان
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:54
22
رنگ «پرچهر و پریزاد» بیات اصفهان
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:07
23
پیش‌درآمد ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:24
24
پیش‌درآمد شور
40 قطعه برای سنتور 03:29
25
رنگ ابوعطا
40 قطعه برای سنتور 02:40