داود آزاد
تاریخ تولد: 1342
شهر: ارومیه

داود آزاد

داود آزاد متولد ۱۳۴۲ در ارومیه‌است. فراگیری ساز تار را از بیست سالگی به طور کاملا خودآموز آغاز کرد و از بهمن سال ۱۳۶۲ رسما به تدریس تار و سه‌تار در تبریز پرداخت. وی از همان ابتدای فعالیت، همت خود را در جستجو و تحقیق در آثار گذشتگان موسیقی گذاشت. وی در زمره معدود هنرمندانی است که آثار تحقیقی خود را بر پنجه و مضراب ساز پیاده کردند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بیات شیراز
آی ایشقی (نور ماه) داود آزاد 17:59
2
شور
آی ایشقی (نور ماه) داود آزاد 12:45
3
چهارگاه
آی ایشقی (نور ماه) داود آزاد 09:11
4
ماهور
آی ایشقی (نور ماه) داود آزاد 11:16
5
قسمتی از اُپِرای «شاه‌اسماعیل و کوراوغلی»
آی ایشقی (نور ماه) داود آزاد 05:21
6
چهارمضراب ابوعطا
به‌یاد هرمزی داود آزاد 02:32
7
چهارمضراب چهارپاره
به‌یاد هرمزی داود آزاد 08:32
8
رنگ درویش‌خان
به‌یاد هرمزی داود آزاد 01:59
9
پیش‌درآمد دشتی
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:02
10
چهارمضراب دشتی
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:06
11
چهارمضراب اوج
به‌یاد هرمزی داود آزاد 03:48
12
رنگ دشتی
به‌یاد هرمزی داود آزاد 01:18
13
پیش‌درآمد ماهور
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:43
14
چهارمضراب ماهور
به‌یاد هرمزی داود آزاد 12:04
15
ضربی عراق
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:51
16
چهارمضراب راک
به‌یاد هرمزی داود آزاد 05:15
17
رنگ راک
به‌یاد هرمزی داود آزاد 01:45
18
خیال تو (پیش‌درآمد تصنیف)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 05:37
19
اسرار تو (آواز ابوعطا)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 02:39
20
یاد تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 03:43
21
اقرار تو (آواز ابوعطا)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 02:35
22
مست تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 03:56
23
بیمار تو (آواز حجاز)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 02:36
24
هجر تو
تو همه، ما هیچ داود آزاد 03:49
25
رنگ تو (رنگ ابوعطا)
تو همه، ما هیچ داود آزاد 01:51