داود آزاد
تاریخ تولد: 1342
شهر: ارومیه

داود آزاد

داود آزاد متولد ۱۳۴۲ در ارومیه‌است. فراگیری ساز تار را از بیست سالگی به طور کاملا خودآموز آغاز کرد و از بهمن سال ۱۳۶۲ رسما به تدریس تار و سه‌تار در تبریز پرداخت. وی از همان ابتدای فعالیت، همت خود را در جستجو و تحقیق در آثار گذشتگان موسیقی گذاشت. وی در زمره معدود هنرمندانی است که آثار تحقیقی خود را بر پنجه و مضراب ساز پیاده کردند.

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آتش دل
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 04:19
2
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:26
3
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:44
4
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:29
5
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:12
6
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:28
7
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:02
8
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:41
9
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 06:23
10
آواز افشاری
می صوفی افکن کجا می‌فروشند داود آزاد 02:49
11
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:24
12
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:52
13
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:52
14
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:17
15
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:09
16
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:08
17
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:33
18
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:41
19
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:37
20
آواز بیات ترک
می صوفی افکن کجا می‌فروشند داود آزاد 05:13
21
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:08
22
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:42
23
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:47
24
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 03:00
25
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:27