داود آزاد
تاریخ تولد: 1342
شهر: ارومیه

داود آزاد

داود آزاد متولد ۱۳۴۲ در ارومیه‌است. فراگیری ساز تار را از بیست سالگی به طور کاملا خودآموز آغاز کرد و از بهمن سال ۱۳۶۲ رسما به تدریس تار و سه‌تار در تبریز پرداخت. وی از همان ابتدای فعالیت، همت خود را در جستجو و تحقیق در آثار گذشتگان موسیقی گذاشت. وی در زمره معدود هنرمندانی است که آثار تحقیقی خود را بر پنجه و مضراب ساز پیاده کردند.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
76
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:54
77
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:08
78
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:42
79
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:47
80
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 03:00
81
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:27
82
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:26
83
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:44
84
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:29
85
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:12
86
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:28
87
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:02
88
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:41
89
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 06:23
90
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:24
91
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:52
92
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:52
93
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:17
94
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:09
95
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:08
96
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:33
97
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:41
98
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:37
99
صنما
می بی‌رنگی داود آزاد 07:50
100
چشم مست
می بی‌رنگی داود آزاد 08:59