داریوش صفوت
تاریخ تولد: 7 آذر 1307
تاریخ فوت: 27 فروردین 1392
شهر: شیراز

داریوش صفوت

داریوش صفوت در سال ۱۳۰۷ در شیراز متولد گردید. وی نوازنده سنتور و سه‌تار و از شاگردان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد بوده‌است و از جمله بنیان‌گذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال ۱۳۴۷ است. وی از سال ۱۳۳۸ به تدریس در زمینه‌های نوازندگی سنتور و سه‌تار، ردیف موسیقی ایرانی، آکوستیک موسیقی، تاریخ موسیقی ایران، شناخت موسیقی، آشنائی با موسیقی شرقی، فلسفه موسیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی، موسیقی و اسلام، بررسی رسالات کهن موسیقی ایران و... پرداخت.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:18
2
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:24
3
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:51
4
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:09
5
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:15
6
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:39
7
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:34
8
پیش‌درآمد ابوعطا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:12
9
پیش‌درآمد دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:39
10
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:02
11
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:59
12
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:39
13
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:40
14
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:31
15
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:44
16
پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:33
17
پیش‌درآمد سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:33
18
پیش‌درآمد سه‌گاه (کلوب اردیبهشت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:50
19
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 06:17
20
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:55
21
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:01
22
پیش‌درآمد همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 08:21
23
پیش‌درآمد شوشتری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:28
24
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:08
25
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:25