داریوش صفوت
تاریخ تولد: 7 آذر 1307
تاریخ فوت: 27 فروردین 1392
شهر: شیراز

داریوش صفوت

داریوش صفوت در سال ۱۳۰۷ در شیراز متولد گردید. وی نوازنده سنتور و سه‌تار و از شاگردان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد بوده‌است و از جمله بنیان‌گذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال ۱۳۴۷ است. وی از سال ۱۳۳۸ به تدریس در زمینه‌های نوازندگی سنتور و سه‌تار، ردیف موسیقی ایرانی، آکوستیک موسیقی، تاریخ موسیقی ایران، شناخت موسیقی، آشنائی با موسیقی شرقی، فلسفه موسیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی، موسیقی و اسلام، بررسی رسالات کهن موسیقی ایران و... پرداخت.

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ابوعطا
بدیهه‌پردازی 1 داریوش صفوت 06:23
2
بیات اصفهان
بدیهه‌پردازی 1 داریوش صفوت 05:32
3
پیش‌درآمد ابوعطا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:12
4
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:02
5
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:59
6
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:39
7
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:08
8
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:25
9
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:16
10
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:00
11
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:40
12
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:31
13
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:44
14
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 06:17
15
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:55
16
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:01
17
پیش‌درآمد دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:39
18
پیش‌درآمد راست‌پنجگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:23
19
پیش‌درآمد سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:33
20
پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:33
21
پیش‌درآمد سه‌گاه (کلوب اردیبهشت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:50
22
پیش‌درآمد شوشتری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:28
23
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:24
24
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:51
25
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:09