داریوش صفوت
تاریخ تولد: 7 آذر 1307
تاریخ فوت: 27 فروردین 1392
شهر: شیراز

داریوش صفوت

داریوش صفوت در سال ۱۳۰۷ در شیراز متولد گردید. وی نوازنده سنتور و سه‌تار و از شاگردان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد بوده‌است و از جمله بنیان‌گذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال ۱۳۴۷ است. وی از سال ۱۳۳۸ به تدریس در زمینه‌های نوازندگی سنتور و سه‌تار، ردیف موسیقی ایرانی، آکوستیک موسیقی، تاریخ موسیقی ایران، شناخت موسیقی، آشنائی با موسیقی شرقی، فلسفه موسیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی، موسیقی و اسلام، بررسی رسالات کهن موسیقی ایران و... پرداخت.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
51
رنگ دشتی (در قفس)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:41
52
رنگ دشتی (به‌یاد گذشته)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:49
53
تمرین دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:14
54
رنگ دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:13
55
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:38
56
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:38
57
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:49
58
رنگ افشاری (رقص چوبی قاسم‌آبادی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:16
59
رنگ بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:59
60
رنگ بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:21
61
رنگ سه‌گاه (رنگ دلگشا)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:29
62
رنگ سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:09
63
رنگ سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:47
64
رنگ سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:55
65
رنگ سه‌گاه (کلوب اردیبهشت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:41
66
رنگ سه‌گاه (سامانی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:36
67
ضربی سه‌گاه (بهارمست)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:07
68
رنگ مخالف سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:19
69
رنگ چهارگاه (لزگی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:16
70
رنگ چهارگاه (حاشیه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:44
71
رنگ چهارگاه (متن)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:22
72
رنگ چهارگاه (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 11:48
73
رنگ چهارگاه (رنگ ناز)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:22
74
رنگ چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:50
75
رنگ چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:43