داریوش صفوت
تاریخ تولد: 7 آذر 1307
تاریخ فوت: 27 فروردین 1392
شهر: شیراز

داریوش صفوت

داریوش صفوت در سال ۱۳۰۷ در شیراز متولد گردید. وی نوازنده سنتور و سه‌تار و از شاگردان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد بوده‌است و از جمله بنیان‌گذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال ۱۳۴۷ است. وی از سال ۱۳۳۸ به تدریس در زمینه‌های نوازندگی سنتور و سه‌تار، ردیف موسیقی ایرانی، آکوستیک موسیقی، تاریخ موسیقی ایران، شناخت موسیقی، آشنائی با موسیقی شرقی، فلسفه موسیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی، موسیقی و اسلام، بررسی رسالات کهن موسیقی ایران و... پرداخت.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
76
رنگ چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:45
77
رنگ چهارگاه (پهلوانان فومنی‌مقام)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:25
78
رنگ همایون (رنگ فرح)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:49
79
رنگ همایون (رنگ شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 08:36
80
رنگ همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:55
81
رنگ همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:36
82
رنگ همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:08
83
رنگ شوشتری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:10
84
رنگ بیات اصفهان (فرح‌انگیز)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:07
85
رنگ بیات اصفهان (پری‌چهر و پری‌زاد)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:47
86
رنگ بیات اصفهان (غنی و فقیر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:05
87
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:00
88
رنگ بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:00
89
رنگ بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 06:31
90
رنگ نوا (نَستاری)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:52
91
رنگ نوا و شهرآشوب
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:02
92
رنگ راست‌پنجگاه (حَربی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:44
93
رنگ راست‌پنجگاه (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:41
94
چهارمضراب ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:33
95
چهارمضراب ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:17
96
چهارمضراب ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:59
97
چهارمضراب شور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:42
98
چهارمضراب دشتی (کاروان)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:38
99
چهارمضراب دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:36
100
چهارمضراب افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:20