داریوش صفوت
تاریخ تولد: 7 آذر 1307
تاریخ فوت: 27 فروردین 1392
شهر: شیراز

داریوش صفوت

داریوش صفوت در سال ۱۳۰۷ در شیراز متولد گردید. وی نوازنده سنتور و سه‌تار و از شاگردان حبیب سماعی، ابوالحسن صبا و حاج آقا محمد ایرانی مجرد بوده‌است و از جمله بنیان‌گذاران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی در سال ۱۳۴۷ است. وی از سال ۱۳۳۸ به تدریس در زمینه‌های نوازندگی سنتور و سه‌تار، ردیف موسیقی ایرانی، آکوستیک موسیقی، تاریخ موسیقی ایران، شناخت موسیقی، آشنائی با موسیقی شرقی، فلسفه موسیقی ایرانی، تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی، موسیقی و اسلام، بررسی رسالات کهن موسیقی ایران و... پرداخت.

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
101
چهارمضراب چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:57
102
چهارمضراب بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:53
103
چهارمضراب بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:23
104
چهارمضراب بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:49
105
چهارمضراب نوا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:00
106
چهارمضراب نوا (نهفت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:53
107
ماهور (ساقی‌نامه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:44
108
تصنیف ماهور (تاب بنفشه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:53
109
تصنیف ماهور (ای تیر غمت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:07
110
تصنیف ماهور (ز من نگارم)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:55
111
تصنیف ماهور (مرغ سحر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:43
112
تصنیف ماهور (زندگی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:17
113
تصنیف دشتی (از خون جوانان وطن)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:12
114
تصنیف دشتی (نوای نی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:15
115
تصنیف بیات ترک (قصد جفاها)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:53
116
تصنیف سه‌گاه، مخالف (چه خوش صید دلم کردی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:49
117
تصنیف سه‌گاه، مخالف (تو مو می‌بینی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:53
118
تصنیف سه‌گاه (عروس گل)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:25
119
تصنیف سه‌گاه (من بی‌دل)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:18
120
تصنیف چهارگاه (از دلم بی‌خبری)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:23
121
تصنیف چهارگاه (زد لشگر گل)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:54
122
تصنیف چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:33
123
همایون (ساقی‌نامه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:45
124
تصنیف شوشتری (سلسلۀ موی دوست)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:50
125
بیات اصفهان
بدیهه‌پردازی 1 داریوش صفوت 05:32