خشایار اعتمادی
تاریخ تولد: 11 فروردین 1350

خشایار اعتمادی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دلت می‌خواد کی باشم
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 03:57
2
مدارا
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 03:05
3
بن‌بست
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 03:29
4
مردونه تمومش کن
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 03:45
5
رفتن تو
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 02:58
6
گلایه
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 03:07
7
باید به تو برگردم
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 04:00
8
یک نفر هست
باید به تو برگردم خشایار اعتمادی 04:05
9
منو انقدر عاشق کن
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 03:34
10
تو محکومی به برگشتن
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 03:28
11
نمی‌دونی و می‌دونم
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 03:39
12
هدف
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 04:38
13
تقدیر
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 04:20
14
نامه
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 04:11
15
تو هم رفتی
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 03:37
16
فقط از من بخواه
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 03:45
17
چرا انقدر زیبایی
تو محکومی به برگشتن خشایار اعتمادی 04:17
18
دل‌واپسی‌ها
حقیقت دارد خشایار اعتمادی 08:18
19
دیگه محاله
خدا تو رو ببخشه خشایار اعتمادی 03:56
20
وقتی نیستی پیشم
خدا تو رو ببخشه خشایار اعتمادی 03:19
21
از دست تو ناراحتم
خدا تو رو ببخشه خشایار اعتمادی 04:20
22
خدا تو رو ببخشه
خدا تو رو ببخشه خشایار اعتمادی 03:24
23
سقوط
خدا تو رو ببخشه خشایار اعتمادی 03:22
24
نکنه بری عزیزم
خدا تو رو ببخشه خشایار اعتمادی 04:38
25
دیگه رفتم
خدا تو رو ببخشه خشایار اعتمادی 03:49