حمیدرضا گلشن

حمیدرضا گلشن

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیوند
دخیل حمیدرضا گلشن 04:02
2
یادگار عشق
دخیل حمیدرضا گلشن 06:01
3
دل
دخیل حمیدرضا گلشن 05:23
4
بی‌کلام
دخیل حمیدرضا گلشن 04:03
5
اعتبار عاشقی
دخیل حمیدرضا گلشن 06:02
6
قاب عکس
دخیل حمیدرضا گلشن 05:29
7
دخیل
دخیل حمیدرضا گلشن 04:20
8
خواهش
دخیل حمیدرضا گلشن 04:21
9
ضامن آهو
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 04:04
10
پیامبر اکرم
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 04:23
11
مولای عاشقان
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 04:13
12
کعبه
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 04:09
13
نیایش
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 06:23
14
انتظار
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 03:34
15
موعود
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 04:27
16
ماه قافله
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 04:33
17
علی مولا
ضامن آهو حمیدرضا گلشن 03:26
18
دل‌سپرده
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 04:22
19
بارون شُرشُر
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 04:47
20
فرصت غزل
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 03:33
21
جاده
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 03:30
22
دنیا که دل نداره
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 04:02
23
شبانه
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 05:18
24
دوستت دارم
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 04:35
25
تنهام نذار
غزل‌بارون حمیدرضا گلشن 03:21