حسین قوامی
تاریخ تولد: 1288
تاریخ فوت: 17 اسفند 1368
شهر: تهران

حسین قوامی

حسین قوامی (فاخته) متولد ۱۲۸۸ خورشیدی، فرزند رضاقلی قوامی و یکی از اولین خوانندگان دوره جدید موسیقی ایرانی است. در آن زمان با دید خوبی به موسیقی نگریسته نمی‌شد و همین امرر باعث مخالفت پدرش برای فعالیت‌های او در زمینۀ موسیقی بود با این حال وی به آهستگی با گوش گرفتن آثار خوانندگان آن زمان و تقلید از ایشان به تجربه‌اندوزی پرداخت. در سال ۱۳۲۵ از سوی رئیس رادیو به او پیشنهاد کار در رادیو داده شد. او مجموعا ۲۹ سال از سال ۱۳۲۵ تا سال ۱۳۵۴ در رادیو مشغول به کار بوده‌است. حسین قوامی در سنین ۸۰ سالگی نیز همچنان آواز می‌خواند.