حسین علیزاده
تاریخ تولد: 1 شهریور 1330
شهر: تهران

حسین علیزاده

حسین علیزاده سال ۱۳۳۰ در منطقه سیدنصرالدین بازار تهران متولد شد. پس از تحصیل در هنرستان موسیقی به دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفت و هم‌زمان در مرکز حفظ و اشاعۀ موسیقی به یادگیری و اجرای کنسرت پرداخت. علیزاده در سال ۱۳۴۷ عضو ارکستر رودکی بود و در اوایل دهۀ هفتاد ریاست هنرستان موسیقی را بر عهده داشت. علیزاده هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه تهران است و تا سال ۱۳۸۴ با شجریان در قالب گروهی چهار نفره همراه با کیهان کلهر و همایون شجریان به برگزاری کنسرت و اجرای برنامه در کشورهای مختلف مشغول بود. او تا به حال سه بار نامزد جایزه گرمی در بخش «بهترین آلبوم سنتی جهان» شده‌است.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

توصیه برای طرفداران

شورانگیز

1367
ماندگار

نی نوا

1362
ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطار بیات ترک
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 03:27
2
چهارمضراب بیات ترک
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:40
3
پیش‌درآمد افشاری
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:44
4
چهارمضراب نوا
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:29
5
چهارمضراب ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:31
6
توضیحات (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 17:36
7
درس 1 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:14
8
درس 2 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:14
9
درس 3 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:30
10
درس 4 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:13
11
درس 5 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:15
12
درس 6 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:35
13
درس 7 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:34
14
درس 8 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:19
15
درس 9 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:23
16
درس 10 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:23
17
درس 11 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:44
18
درس 12 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:29
19
درس 13 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:26
20
درس 14 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:20
21
درس 15 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:20
22
درس 16 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:20
23
درس 17 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:34
24
درس 18 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:14
25
درس 19 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:32