حسین تهرانی
تاریخ تولد: 1290
تاریخ فوت: 7 اسفند 1352
شهر: تهران

حسین تهرانی

حسین تهرانی از استادان برجستۀ موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته ضرب (تمبک) بود. وی در سال ۱۲۹۰ شمسی در تهران، خیابان ایران متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان امیر اتابک به پایان رساند.حسین تهرانی از استادان برجستۀ موسیقی ایرانی و نوازنده برجسته ضرب (تمبک) بود. وی در سال ۱۲۹۰ شمسی در تهران، خیابان ایران متولد شد و تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان امیر اتابک به پایان رساند. تهرانی از سال ۱۳۰۷ کار جدی خود را نزد اسماعیل‌زاده آغاز کرد و به علت رایج نبودن خط موسیقی، تمرینات تنبک را به کمک اصطلاحاتی مثل: بله و بله و بله دیگه و یکصدو بیست و چهار و غیره به حافظه می‌سپرد. در واقع تا قبل از حسین تهرانی، آلت ضرب یا تنبک از کم‌ارزش‌ترین آلات موسیقی بود و نوازندۀ تنبک بی‌ارج‌ترین عضو یک ارکستر به شمار می‌رفت و موظف به انجام کارهای دیگر ارکستر بود. او در تنبک‌نوازی تحول‌های اساسی ایجاد نمود، به طوری که می‌توان او را پایه‌گذار ضرب‌نوازی نوین نام نهاد.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه همایون
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 07:28
2 چهارمضراب بیات ترک (تار و تنبک) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
3 درآمد (اگر از حاصل دنیا به قیامت پرسند) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
4 تصنیف ترک (همچو فرهاد بود) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
5 تصنیف ترک (اگر دل می‌بری جانا) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
6 تصنیف ترک (کیه کیه در می‌زنه) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
7 تصنیف ترک (دوش دیدم صنمی) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
8 چهارمضراب بیات ترک (تار و تنبک) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
9 سخنی چند و اجرایی کوتاه از استاد حسین تهرانی (پیرامون تم‌های غربی، والس، تانگو و...) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
10 اجرای ریتم‌های ساده و ترکیبی آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
11 قطعۀ قطار آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
12 قطعۀ دیزل آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
13 اجرای ریتم‌های ترکیبی آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
14 ضربی گریلی و گریلی شستی و هشتری (اجرای سه‌تار) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
15 آواز شور (من با تو نگویم) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
16 تصنیف شور (من با تو نگویم) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
17 تصنیف شور (اگر دل می‌بری جانا) آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
18 رنگ شهرآشوب آوای حسین تهرانی؛ شناخت ریتم 1 حسین تهرانی
19
سلمک
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:09
20
ضربی سلمک
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:11
21
ضربی (یک امروز و با یکدگر می‌خوریم)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:54
22
ضربی (ای‌که از کوچۀ معشوقۀ ما می‌گذری)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 01:37
23
ضربی (شب تارم ز بیم موج و گردابی چنین هایل)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 02:25
24
چهارمضراب، حسینی، عشاق
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 04:41
25
ضربی (ای گمشده‌دل کجا تو جویم)
آوای صبا و تهرانی؛ شناخت ریتم 2 حسین تهرانی 04:24