حسین بختیاری

حسین بختیاری

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سلامی دوباره
پری‌خوانی حسین بختیاری 04:11
2
ایمان بیاوریم
پری‌خوانی حسین بختیاری 31:12
3
هدیه
پری‌خوانی حسین بختیاری 01:54
4
تولدی دیگر
پری‌خوانی حسین بختیاری 09:39
5
دلم گرفته
پری‌خوانی حسین بختیاری 01:34
6
آفتاب می‌شود
پری‌خوانی حسین بختیاری 03:41
7
ترانۀ نگاه کن
پری‌خوانی حسین بختیاری 05:12
8
علی‌کوچیکه
پری‌خوانی حسین بختیاری 13:27
9
عطر خاطره
حقیقت دارد حسین بختیاری 04:33
10
عرض حال
دروغ چرا...؟ حسین بختیاری 31:58
11
عاشقم من
شهر قصه حسین بختیاری 07:33
12
نه دیگه این واسه ما دل نمی‌شه
شهر قصه حسین بختیاری 08:54
13
دیدار یار
شهر قصه حسین بختیاری 03:56
14
زندگی
شهر قصه حسین بختیاری 08:05
15
خزان عشق
شهر قصه حسین بختیاری 08:13
16
ساز آواز
شهر قصه حسین بختیاری 03:43
17
سیب سرخ
شهر قصه حسین بختیاری 05:52