جهانشاه برومند

جهانشاه برومند

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1 سپیده‌دم (چهارگاه) آبیِ آرام موج جهانشاه برومند
2 آبی آرام موج (دشتی فانتزی) آبیِ آرام موج جهانشاه برومند
3 ویولون ارکستر (قطعه‌ای در شور) آبیِ آرام موج جهانشاه برومند
4 شور شیدایی (شور) آبیِ آرام موج جهانشاه برومند
5 تبسم بهار (شوشتری) آبیِ آرام موج جهانشاه برومند
6
دستگاه اصفهان
بوی کوچه‌باغ‌ها 26:27
7
دستگاه شور
بوی کوچه‌باغ‌ها 30:00
8
اشکم دونه‌دونه
تا شهر یادها 02:54
9
ملّاممّدجان
تا شهر یادها 04:51
10
کاروان
تا شهر یادها 08:50
11
فردا تو می‌آیی
تا شهر یادها 02:29
12
بُردی از یادم
تا شهر یادها 05:50
13
تنها با گل‌ها
تا شهر یادها 03:03
14
چرا نمی‌رقصی
تا شهر یادها 02:02
15
سوغاتی
تا شهر یادها 04:37
16
ازمیان گل‌ها
تا شهر یادها 02:55
17
عاشقم من
تا شهر یادها 04:15
18
گل اومد، بهار اومد
تا شهر یادها 03:43
19
مستی
تا شهر یادها 05:14
20
سلطان قلب‌ها
تا شهر یادها 02:24
21
به من نخند
تا شهر یادها 04:17
22
درد عشق و انتظار
تا شهر یادها 05:20
23 بداهه‌نوازی در بیات اصفهان (اصفهان، بیات راجع، عشاق، شور) ترنّم 1 جهانشاه برومند
24 بداهه‌نوازی در سه‌گاه (سه‌گاه، زابل و مویه، مخالف سه‌گاه) ترنّم 1 جهانشاه برومند
25 بداهه‌نوازی در شور (شوشتری، لری، بیداد، شکسته، راجع) ترنّم 2 جهانشاه برومند