جلیل شهناز
تاریخ تولد: 1 خرداد 1300
تاریخ فوت: 27 خرداد 1392
شهر: اصفهان

جلیل شهناز

جلیل شهناز، در سال ۱۳۰۰ در اصفهان به دنیا آمد. تقریباً همه اعضای خانواده وی با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته‌های مختلف هنر از جمله تار، سه‌تار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند. جلیل شهناز با سفر به تهران و اقامت در این شهر کارمند افتخاری شهرداری شد. این زمان مصادف بود با پخش برنامه‌های تخصصی موسیقی از رادیو و تلویزیون که جلیل شهناز از تکنوازان بی بدیل این دوران بود. ضبط برنامه‌های فراوان و نیز کنسرت‌های مختلف با نوازندگان و خوانندگان معروف آن عصر در تهران حاصل این دوران است. اما با این که استاد هیچ‌گونه شناختی با نُت ندارد و تمامی آثارش سمعی و بصری است ولی با داشتن گوشی سمیع و دستانی بدیع توانسته‌است تمامی اجرائیات آواز را موبه‌مو جواب دهد و این برای استاد نقطۀ عطفی می‌باشد.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:06
2
چهارمضراب عراق ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:57
3
چهارمضراب عراق ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:47
4
چهارمضراب عراق ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:52
5
مرکب‌نوازی؛ مخالف به سه‌گاه و شور به دشتی و شور به سه‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:02
6
چهارمضراب سه‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:23
7
چهارمضراب سه‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:27
8
درآمد و چهارمضراب مخالف
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:31
9
درآمد و چهارمضراب همایون
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:45
10
چهارمضراب همایون
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:06
11
چهارمضراب دشتی
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:05
12
درآمد و چهارمضراب اصفهان
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 01:56
13
درآمد و چهارمضراب اصفهان
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:11
14
مرکب‌نوازی؛ درآمد اصفهان به ماهور و راست‌پنج‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:10
15
ضربی نغمه در مخالف سه‌گاه و فرود
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 01:34
16
چهارمضراب دشتی
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:03
17
چهارمضراب ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:46
18
چهارمضراب شور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:26
19
چهارمضراب عراق افشاری
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:51
20
رنگ افشاری
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 01:26
21
جدایی
آسمان چشم تو سیامک صالحی 06:58
22
دستگاه سه‌گاه (اجرایی دیگر)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 15:36
23
دستگاه سه‌گاه (اجرایی دیگر)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 14:02
24
ساز و آواز همایون
آواز شهناز جلیل شهناز 09:59
25
بیات ترک
آواز شهناز جلیل شهناز 11:55