جلیل شهناز
تاریخ تولد: 1 خرداد 1300
تاریخ فوت: 27 خرداد 1392
شهر: اصفهان

جلیل شهناز

جلیل شهناز، در سال ۱۳۰۰ در اصفهان به دنیا آمد. تقریباً همه اعضای خانواده وی با موسیقی آشنایی داشتند و در رشته‌های مختلف هنر از جمله تار، سه‌تار، سنتور و کمانچه به مقام استادی رسیدند. جلیل شهناز با سفر به تهران و اقامت در این شهر کارمند افتخاری شهرداری شد. این زمان مصادف بود با پخش برنامه‌های تخصصی موسیقی از رادیو و تلویزیون که جلیل شهناز از تکنوازان بی بدیل این دوران بود. ضبط برنامه‌های فراوان و نیز کنسرت‌های مختلف با نوازندگان و خوانندگان معروف آن عصر در تهران حاصل این دوران است. اما با این که استاد هیچ‌گونه شناختی با نُت ندارد و تمامی آثارش سمعی و بصری است ولی با داشتن گوشی سمیع و دستانی بدیع توانسته‌است تمامی اجرائیات آواز را موبه‌مو جواب دهد و این برای استاد نقطۀ عطفی می‌باشد.

آلبوم‌های منتشر‌شده در سایت

ردیف عنوان ترانهآیکون مرتب سازی متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آواز ماهور و راست
مهر 01:35
2
چهارمضراب 6/8 (ماهور)
مهر 09:48
3
چهارمضراب 6/8 (همایون)
مهر 18:15
4
درآمد همایون
مهر 02:56
5
قطعۀ ضربی 2/4 (همایون)
مهر 08:44
6
قطعۀ ضربی سنگین 6/4 (ماهور)
مهر 18:17
7
آواز افشاری
رهاورد 06:51
8 آواز بیات ترک، سؤال و جواب (تار، ویلن) غم‌زده
9
آواز مثنوی نیستان
دل من علی رستمیان 06:03
10
ابوعطا
صد سال تار جلیل شهناز 12:44
11
ابوعطا
آواز شهناز جلیل شهناز 12:39
12
ابول چپ (نیشابورک)
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:49
13
ادامه دشتی
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:14
14
ادامۀ چهارگاه
شهناز شهنواز جلیل شهناز 01:33
15
ادامۀ شکسته
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 01:20
16 ادامۀ شکسته و فرود (تار، ویلن) غم‌زده
17
ادامۀ عشاق
دفتر تار و آواز 4 (بیات ترک، دشتی) جلیل شهناز 00:40
18 ادامۀ‌جامه‌دران (تار) غم‌زده
19
اشاره به جامه‌دران و فرود
دفتر تار و آواز 3 (آواز افشاری) جلیل شهناز 00:47
20
افشاری
شهناز شهنواز جلیل شهناز 03:22
21
بختیاری؛ ز بوی زلف تو مفتونم ای گل
دفتر تار و آواز 1 (دستگاه همایون) 02:34
22
بداهه‌نوازی در بیات ترک
آوای جان 15:28
23
بداهه‌نوازی در چهارگاه
عطرافشان 11:20
24
بداهه‌نوازی در دستگاه سه‌گاه
زبان تار جلیل شهناز 29:25
25
بداهه‌نوازی در دشتی
عطرافشان 06:56