بیژن بیژنی

بیژن بیژنی

ردیف عنوان ترانه متن آلبومآیکون مرتب سازی هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سودای دل
آفتاب خوبان بیژن بیژنی 06:34
2
آفتاب خوبان
آفتاب خوبان بیژن بیژنی 06:14
3
روز و شب
آفتاب خوبان بیژن بیژنی 05:33
4
باز آمدم
آفتاب خوبان بیژن بیژنی 08:24
5
یارب
آفتاب خوبان بیژن بیژنی 07:30
6
هیچ مگو
آفتاب خوبان بیژن بیژنی 04:23
7
گلنار
ایران‌زمین بیژن بیژنی 07:25
8
تو بمان
ایران‌زمین بیژن بیژنی 06:17
9
یا مولا
ایران‌زمین بیژن بیژنی 05:32
10
بانوجان
ایران‌زمین بیژن بیژنی 08:35
11
لیلا
ایران‌زمین بیژن بیژنی 06:11
12
بی‌قرار
ایران‌زمین بیژن بیژنی 07:18
13
گُلِ پامچال
ایران‌زمین بیژن بیژنی 07:44
14
زلفای یارم بی‌نظیره
ایران‌زمین بیژن بیژنی 08:04
15
یار، با من بمان
چهارفصل بیژن بیژنی 09:26
16
زندگی
چهارفصل بیژن بیژنی 10:32
17
بارون‌بارونه
چهارفصل بیژن بیژنی 07:59
18
گریۀ شبانه
چهارفصل بیژن بیژنی 03:46
19
شب تنهایی
چهارفصل بیژن بیژنی 06:56
20
پریشان
چهارفصل بیژن بیژنی 08:16
21
چشم‌به‌راه
چهارفصل بیژن بیژنی 06:50
22
سایۀ مهر
چهارفصل بیژن بیژنی 07:38
23
غم عشق
رؤیای رنگین بیژن بیژنی 05:46
24
رؤیای رنگین
رؤیای رنگین بیژن بیژنی 08:24
25
من و تو
رؤیای رنگین بیژن بیژنی 05:38